Mindfulness

Mindfulness

Mindfulness nedir?

Mindfulness şimdiki ana dikkati bilinçli olarak yönlendirmeyi ve bu yolla daha iyi bir yaşam sürmeyi sağlayan bir yaklaşımdır. Bunu yaparken kendimize karşı varsayımlardan uzak, nazik ve yargısız olmak esastır. Farkındalığı tüm mevcut deneyimlere an be an taşıyarak 

 • olayları karşılama biçimimiz farklılaşır; zarar verici tepkiler (ve tepkisizlik) yerine farkındalıklı bir yanıt geliştirme şansımızın olduğunu görürüz. 
 • kendimize ve çevremize karşı öz şefkat becerimiz artar.
 • duygusal esnekliği ve dayanıklılığı geliştiririz.
 • odaklanma becerimiz artar, zaman yönetimi becerimiz iyileşir.
 • kaygılarımızla daha kolay başa çıkarız.
 • kendimizle ve çevremizle ilişkilerimiz iyileşir, iletişim becerilerimiz artar.

Mindfulness’ın kitaplardaki tanımını bir yana bırakırsak gruplarımdan mezun olanların kendi deneyimlerine göre olan benzetmelerini çok seviyorum. Mesela bu; 

"Bence Mindfulness sis gözlüğü gibi, sis hala orada belki ama ben yolu daha berrak bir şekilde görebiliyorum." 


Mindfulness ve stres

Mindfulness’a göre stres, kaygı ve zorluklar yok edilmesi gereken şeyler değildir. Aslında bunlar insan olmanın herkes için ortak koşulları. Zor olaylarla ve stresle savaşmak yerine onunla baş etme becerisini kazanmak mümkün. Hayatın zor yanlarını kabul ettiğimiz zaman ancak bunlara farklı bir yaklaşım ve iyileşme imkanı getirebiliriz. Doğru bir yaklaşımla bu zorluklar sayesinde dayanıklılığımızı artırırız. Zor olaylardan daha da güçlü çıkabiliriz.

Farkındalık pasif bir boyun eğiş değil kendimize gerekli duygusal ve fiziksel bakımı geciktirmeden sunabilmektir. Yakıcı tepkilerden doğru ve bilge bir eyleme geçmeyi kolayca öğrenebiliriz. Tepki yerine yanıt geliştirmek yaşamı dengeye getirir.

Mindfulness ne değildir?

 • Burada sözü edilen Mindfulness temelli bilimsel yaklaşımlar çerçevesindeki tanımına göre Mindfulness’ın hayata hep olumlu tarafından bakma ve sürekli iyimser olma gibi bir çabası yoktur. 
 • Hoşa giden ve gitmeyen tüm olayları olduğu haliyle gözlemleme kapasitesini güçlendirir. Sadece kaçınmadığımız veya görmezlikten gelmediğimiz konularla ilgili gerçek değişim için adım atabiliriz.
 • Mindfulness bir rahatlama ve gevşeme tekniğini olmamakla birlikte katılımcıların zamanla ve doğru çalışmalarla bunları doğal bir sonuç olarak deneyimlediklerini gözlemliyorum. 
 • Mindfulness tutumları zorlayıcı değil davet edici ve yol göstericidir. Eğitmenin tutumu bu bakımdan önemlidir. Bu, “iyi uygulama” kurallarında “embodiment” yani eğitmende vücut bulması olarak yer alır ve önemli bir kriterdir.
 • Mindfulness ile zihni durdurma veya boşaltma yerine beynin yapısını, zihnin nasıl işlediğini ve düşüncelerin nelerden etkilendiğini keşfederiz. Mindfulness bize zihnimizde sürekli tekrar eden yıkıcı düşüncelerin nasıl oluştuğunu anlamamız için yardımcı olur.
 • Şekil olarak mum, tütsü, zorlandığımız oturma biçimleri veya minderin üzerinde saatler geçirme zorunluluğu yoktur. Aslında Mindfulness kalıplardan uzaklaşarak kişinin kendisine uyan farklı egzersiz ve meditasyon çeşitlerini keşfetmesini sağlar. Günlük hayatta yaptığımız rutin işleri bile farkındalık meditasyonuna çevirmek mümkün. 

Mindfulness ve din

 • Mindfulness’ın kökeni Budist felsefeye ve meditasyon şekline dayanmakla birlikte sekülerdir. Diğer bir deyişle herhangi bir kişi, din veya öğreti etkisinde olmadan bireyin kendi içsel gücünü keşfetmesini sağlar. 
 • Mindfulness ve din ilişkisi zaman zaman bana gelen sorular arasında olabiliyor. Mindfulness meditasyonu ve egzersizleri dini pratiklere aykırı veya bunlarla ilgili değildir. Bununla birlikte dua, namaz, oruç gibi ritüelleri tam bir içsel farkındalıkla yapma halinin kişinin maneviyatını güçlendirdiğini düşünüyorum. Ruh, beden ve zihin birlikteliğinin her tür ibadeti derinleştirmesi mümkün.

Mindfulness kimler içindir?

Mindfulness Temelli Stres Azaltma 1979 yılında Prof. Dr. Jon Kabat Zinn’in Massachusettes Üniversitesi Tıp Merkezi'ndeki (UMASS), Budist felsefesine dayanan Mindfulness meditasyonunun etkilerini bilimsel olarak çalışması ve bunu psikoloji, felsefe ve sosyoloji alanlarından bilgilerle harmanlaması sonucu ortaya çıkan sistematik ve kanıta dayalı bir programdır. Bugün psikoloji ve terapi alanlarında da kullanılan Mindfulness okullar, sporcular, hastaneler hatta savunma teşkilatları tarafından uygulanmaktır. 

Mindfulness uygulaması için herhangi bir yoga, meditasyon deneyimi ve fiziksel yeterlilik şartı yoktur. Tüm beden hareketlerinin sandalye ve diğer adaptasyonlarını Katılımcının ihtiyacına göre derslerde sunuyorum. 

 • Anksiyete, depresyon, beslenme bozuklukları, kronik ağrılarla farklı bir ilişki geliştirmek
 • İletişim becerilerini artırmak,
 • Stres, öfke ve kaygıyla baş edebilme yeteneğini geliştirmek isteyen herkes için uygundur. 

8 haftalık Mindfulness temelli programlara katılmadan önce mutlaka ön görüşme yapıyor ve uygunluğa beraber karar veriyoruz. Dünyaca tanınan kurumlardaki “iyi uygulama pratiklerine” göre eğitmen ve katılımcı adayı ile bu ön görüşmenin yapılması mutlaka önerilir. 

Video ve meditasyon kayıtlarına erişmek için "Eğitim Materyellerine Erişim" bölümüne şifre olarak mindful yazabilirsiniz.

Mindfulness eğitimlerin hakkında ayrıntılı bilgi için Mindfulness Eğitimi web sitemi de mavi linke tıklarak ziyaret edebilirsiniz.