Bireysel Mindfulness

Bireysel Mindfulness

Grup eğitimine vakti olmayan, programı uymayan veya çalışmak istediği konular daha belirli olan kişilerle bireysel çalışmaları kapsamaktadır.

İçerik Mindfulness Temelli Stres Azaltma programını temel alır ve adaptasyonlar sağlanır. Örneğin dikkat dağınıklığı, erken annelik endişeleri, sınav ve performans kaygısı gibi konularda kişinin ihtiyacına göre içeriği ve uygulamaları adapte ediyoruz.

Katılımcının buluşmalar arasında ev pratikleri yapması önerilir. Bunlar için ses kayıtları sağlanır. Ev pratikleri için daha sık takipleşme mümkündür ve önerilir.

Mindfulness pratik edildikçe güçlenen bir kas gibi olduğu en az dört buluşma tavsiye etmekle birlikte bireysel danışmanlık altı haftalık bir program dahilinde sunulur. Görüşme sayısına danışanla beraber karar veriyoruz.